דרכים עיקריות לנפש

שתי דרכים עיקריות להגעה אל נפש המחונך

במאמר הקודם, מאמר מספר 7, עסקנו בתיאור שני הקצוות בדרכי ההגעה אל נפש המחונך – מוצא הדרך, שהוא אנחנו המחנכים, ויעד הדרך שהוא נפש המחונך. הסברנו שבצד שלנו מתחילה הדרך בערכים אותם אנו רוצים ושואפים להקנות למחונך או המחונכת. בצד נפש המחונך הסברנו באריכות רבה, שיש - לא יעד אחד כללי, אלא - כמה יעדים פרטניים כל אחד עם ייחודיותו והם נמצאים ומעוגנים בנפש המחונך.

במאמר זה נסביר ונתאר את עצמן של שתי דרכים עיקריות המובילות את ערכי החינוך מאתנו אל המחונך. הדרך העיקרית הראשונה, היא הדרך אל כוח הרצון. איך נשמר ונעורר את רצונו של המחונך לקבל, להפנים ואז לבטא את עצמו בכוחותיו שלו את המסר החינוכי הערכי שאנו, המחנכים מובילים אליו המחונך.

הדרך השנייה מובילה מאתנו אל כוח התענוג של המחונך, ועל ידי הרחבת כוח התענוג מרחיבה את כל חושיו ויכולותיו לקבל את המסר הערכי החינוכי.

כדי להבין טוב דרכים האלה, אנו רוצים להתבונן במגמה מרכזית שלנו כמחנכים בעבודת החינוך, והיא – אנו רוצים לשמר, ולטפח את כל מרכיבי נפש המחונך, ובראשם את כוח הרצון. זאת מכיוון שאנו מבינים שהמוטיבציה של המחונך היא שמרכיבי הנפש שלו - יכולותיו, כישרונותיו, חושיו, ערכיו יבואו לידי ביטוי ואף לידי ביטוי מקסימלי. נגדיר זאת בצורה נקודתית – המחונך רוצה ושואף להיות רלוונטי, חשוב לעצמו ולסביבתו. הרגשת הרלוונטיות שלו היא היוצרת אצלו את המוטיבציה ללמוד ולעשות ולהביא את כלל נפשו לידי ביטוי. אנו גם מבינים שהמוטיבציה היא כוח עיקרי המניע את המחונך ללמוד ולהפנים את מסרי החינוך, אנו שמים במרכז מעיינינו את הצורך לשמר מוטיבציה זו ולטפח אותה.

לאור כל זאת, אנו מגדירים את הדרך העיקרית הראשונה בה נסיע את מטעננו החינוכי אל המחונך, או המחונכת. דרך זו בנויה בעצמה מכמה מרכיבי יסוד:

1 – מאור פנים של המחנך. מאור הפנים יוצר אצל המחונך הרגשה של רצוי, אהוב, מחובב, חשוב.

2- הבעת הערכה אל המחונך. הבעת ההערכה יוצרת אצל המחונך את הרגשת הרלוונטיות שלו או שלה.

3 – הדגשת הייחודיות של המחונך או המחונכת. הדגשת הייחודיות שלו או שלה, מגבירה אצל המחונך את הרצון לבטא את עצמו ולקלוט את המסר הערכי החינוכי אשר יבוא אחר כך לידי ביטוי ייחודי אצלו, לפי ערכי מרכיבי נפשו והוא ירגיש חופשי ורצוי לבטא את יכולותיו בכלל ובקשר למסר ערכי זה בפרט.

כלומר, אנו צריכים לתכנן את גישתנו אל המחונך, ובתכנית גישה זו אנו צריכים לכלול את כל שלושת המרכיבים – מאור פנים, הבעת הערכה ומילים המביעות את הייחודיות שלו כאישיות בפני עצמה עם חשיבות עצמאית שלו או שלה.

 

הדרך השנייה – המובילה אל כוח התענוג של המחונך, בנויה מהמרכיבים הבאים:

1 – השמעת מוזיקה שמחה אמנם ערכית, כלומר עם מסרים ערכיים וחיוביים. בדרך כלל מוזיקה חסידית, גם ללא מילים, יוצרת הרגשה של עונג אצל השומעים. כמובן שנתאים את עוצמת הנגינה לתנאי המקום כדי שהיא תהווה גורם מסייע ולא ח"ו גורם מפריע.

2 – מרכיבי לבוש מיוחד וייעודי לנושא הלימוד, כמו סינרים, או כובעים, או כלים מיוחדים.

3 - נתינת תפקיד מיוחד למחונך בתהליך הלימוד והעברת המסר. לדוגמה: שיהיה אחראי על הגברת והחלשת עוצמת הניגונים, או אחריות על מערכת מסוימת המשמשת לתהליך בלימוד. או טעימה ממאכל הנוצר בתהליך הלימוד (פניה אל חוש הטעם)  כמו – לביבות, סופגניות, עוגיות, חלות, מצות שמורות, ענבים בתהליך יצירת יין ועוד אפשרויות. אמנם חשוב שהמאכל יהיה חלק מתהליך הלימוד והחינוך ולא תוספת אקראית כיוון שצריך שיהיה קשר הבנתי וחושי בין הטעם למסר החינוכי ערכי.

מרכיבים נוספים היוצרים תענוג אצל המחונך – חידון בנושא הלימוד והמסרים החינוכיים הרלוונטיים, אשר התשובות על שאלותיו אינן קשות מאד וכאשר המחונך או המחונכים, באם זו קבוצה, חווים את העונג של יכולת פתרון החידות (הפעלת כוח המחשבה) והעונג של נתינת תשובה נכונה (הפעלת כוח הדיבור) ובפרט כאשר המחנך מעריך בצורה בולטת את התשובות הנכונות, דבר זה יוצר, מעבר לכך שהוא מעורר את כוח התענוג האישי אצל המחונך, אווירה כללית של עונג המסייע מאד בסלילת הדרך להעברת המטען החינוכי אל המחונך.

פניה אל חוש הריח או המישוש, היוצרת עונג אצל המחונך, על ידי יצירת מושאי תהליך החינוך אשר המחונך יכול למשש אותם ואף להריח, לדוגמא בתהליך לימוד על נרות שבת קודש ויצירת מושא הלימוד – פמוטים לנרות עשויים מעץ זית, יש אפשרות להפעלת חוש המישוש של המחונך על העץ וכן חוש הריח, להריח את הריח האופייני לעץ זית שהוא ריח מאד נעים וכך מתקשר התענוג שבריח עם המסר הערכי.

סיכום:

במאמר זה התחלנו לתאר את מבנה הדרכים המובילות את המטען החינוכי ערכי שאנו רוצים להעביר אל מחונכינו. מה הוא מבנה דרכים אלה. תיארנו שתי דרכים עיקריות. האחת המובילה אל כוח הרצון ומעוררת ומשמרת ומפתחת אותו. השנייה – המובילה אל כוח התענוג ומפעילה אותו ועל ידי כך קושרת בתענוג את לימוד והפנמת המסרים החינוכיים ערכיים שאנו מובילים אל המחונך או המחונכת.

בע"ה במאמרים הבאים, נלמד על דרכים נוספות להגעה אל נפש המחונך או המחונכת. בינתיים מוזמנים הקוראים הנכבדים להתחיל להשתמש ולנסות את הדרכים שתוארו כאן. ואף נשמח לקבל תגובות.

(C) כל הזכויות שמורות