מאמר ראשון בסדרה – מה הוא חינוך?

מערכות החינוך בארץ ובעולם מתלבטות מזה זמן רב בשאלות יסוד הנוגעות לתהליכי החינוך והלמידה. אנו רואים, בכל מערכות החינוך בעולם, אתגרים גדולים של טיפוח ושימור המוטיבציה של תלמידים ותלמידות, להיות במסגרות החינוך ולקבל את הערכים והמסרים שמערכות החינוך משתדלות להקנות להם.

האתגרים העיקריים בחינוך

  • כיצד לגרום למוטיבציה חיובית של התלמידים במוסדות חינוך ולימוד שונים וכיצד לשמר מוטיבציה זו?
  • מה היא הדרך הנכונה והטובה להקנות לתלמידים ערכים ולהעביר אליהם מסרים אשר יעניינו אותם וייקלטו היטב בנפשם?
  • מהי השיטה הטובה והיעילה להעברת והקניית ערכים ומסרים אלה, כך שייזכרו לאורך זמן וישפיעו לטובה על אישיות התלמידים?

כדי להתמודד עם אתגרים אלה, עלינו קודם כל להבין את תהליכי הלמידה והחינוך כפי שהם באים לידי ביטוי בעבודת הלימוד והחינוך, ולהבין את דמותו ואישיותו של התלמיד וכיצד יכולים אנו לגשת אל התלמיד והתלמידה ולהביא אליהם את אותם מסרים וערכים על מנת שיתקבלו אצלם וישתלבו באישיותם.

במאמר זה נרצה להתבונן בעיקר במה הוא חינוך, מה הן הדרכים הטובות ביותר לחנך ומה הוא ההבדל בין חינוך ללמידה?

בכלל, החינוך איננו פעולה חד פעמית הנעשית עם המחונכים אלא הוא תהליך ממושך, לא רגעי וחד פעמי. בתהליך זה אנו פועלים עם המחונכים במטרה להקנות להם הרגלים, ידע, ערכים, מידות טובות והשקפות עולם חיוביות, בהתאם למטרות אותן הם מייצגים ובעיקר בהתאם לערכים אותם הם מציבים כערכי יסוד להנהגה אישית ובין אישית נכונה.

מה היא "הקניית ידע" בשונה מ"חינוך"?

הקנית ידע טהור, כמו מדעים שונים, היסטוריה, חקלאות וכדומה, אינם חינוך במובנו הנכון, אלא הוראה והקניית ידע. המורה, בהתנהגותו בתהליך הקניית הידע, יכול, על ידי הנהגתו האישית, היחס החיובי כלפי התלמידים וכדומה, להשפיע גם בצד החינוכי, אמנם זו לא עיקר מטרתו בתהליך הלימוד.

בתהליך חינוכי אמיתי, עיקר פעולת החינוך היא הקניית ערכים, בניית מידות טובות והרחקת מידות רעות, אשר יכולה לבוא יחד עם הקניית ידע הקשור לערך החינוכי הנלמד. התהליך החינוכי חותר גם לעיצוב דמות התלמיד או התלמידה בצד האישיות והמידות הטובות והשקפת עולם חיובית כלפי עצמו וכלפי החברה הסובבת אותו או אותה. במידה רבה, החינוך כולל גם פיתוח תכונות שונות באישיות התלמידים, כמו נטייה לנגינה, הבעה בכתב או בציור, יכולות קוגניטיביות שונות, קואורדינציה, מנהיגות חיובית ועוד.

סיכום

קיים הבדל משמעותי גדול בין חינוך לבין הקניית ידע. הקניית ידע פונה אל האינטלקט של התלמיד ובמטרה להעשיר את ידיעותיו בתחום מסוים אשר לעתים קרובות לא מתחשבת באישיותו של התלמיד, נטיותיו והשקפת עולמו ויכולותיו.

החינוך פונה אל כל אישיותו של התלמיד או התלמידה, הוא מבוסס על ערכים ברורים וחיוביים ומשתדל להקנות מידות טובות, יכולות פיתוח כישורים ומקנה ערכים המהווים בסיס להתפתחות טובה של אישיות התלמיד או התלמידה. שאיפתם של המחנכים היא לאפשר לתלמידיהם פיתוח אישיותם למקסימום יכולותיהם בכל התחומים ובאופן חיובי ומשתף.