שאיבת מים מן הבאר

מנהג ישראל הוא כאשר אופים מצות לשאוב מים מן הבאר ולהלין (מלשון לינה-שינה) אותם לילה אחד, ובמים אלו להשתמש באפיית המצות, מכאן השם המיוחד - 'מים שלנו'.
המשתתפים ילמדו על הסיבה לשאיבת המים מהבאר והלנתם בלילה. לאחר מכן ישאבו מים מהבאר, ויחוו את החוויה של שאיבת מים שלנו לאפיית מצות.

מיומניות: 
שאיבת מים
הערכים הנלמדים: 
אפיית מצות תוך הקפדה וזהירות
משך זמן משוער לקבוצה: 
30 דק'