קריאת המגילה - במהלך פעילות ביום פורים

בסדנאות שנערכות ביום פורים עצמו, ניתן לשלב קריאת המגילה למשתתפים ( כ- 20 דקות)