ליל סדר לדוגמה

יחד נשב סביב שולחן הסדר, נשמע על יציאת מצרים, נעשה קידוש, נטעום מהכרפס במי המלח ומשאר המאכלים המיוחדים לליל הסדר, ויחד נחוש את החירות.

הערכים הנלמדים: 
ליל הסדר
משך זמן משוער לקבוצה: 
שעה